Groot onderhoud nabij Medemblik

Opdrachtgever Dura Vermeer heeft voor het groot onderhoud aan de N239 en de N240 nabij Medemblik, drie afzonderlijke tijdelijke pompinstallaties nodig om het waterpeil in de polder op niveau te houden tijdens het onderhoud aan de bruggen en aquaducten.

De grootste installatie (deze is op de foto’s te zien) is nodig om een capaciteit van 200m3/min (of 12.000m3/uur) te garanderen.

Installatie met wegoverspanning

Van Heck heeft twee geluidsgedempte diesel aangedreven HK700 pompen met automatische start/stop installatie en GSM melder geïnstalleerd met een wegoverspanning, zodat met name het vrachtverkeer naar de nabijgelegen bedrijven niet word gehinderd.

Uitdaging

Zoals op de foto te zien is, was het een uitdaging om deze grote installatie in te passen in de relatief kleine ruimte. Om dit te kunnen doen hebben de engineers van Van Heck capaciteitsberekeningen gemaakt om het benodigde materiaal te selecteren en de installatie vervolgens ontworpen door middel van een 3D tekening. Deze tekening is gebruikt om de waterautoriteiten ervan te overtuigen dat de installatie aan hun wensen zou voldoen en dat de installatie geschikt is voor de locatie.

Twee van de tijdelijke pompinstallaties zullen meerdere malen gebruikt worden voor de wegwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

Juni 2015

Nadat het project met de grootste installatie succesvol is afgerond (12.000m3/uur) stond de tijdelijke pompinstallatie met twee geluidsgedempte dieselgedreven HK250 pompen op het programma. De HK250 pompen hebben elk een debiet van 900 m³/uur en hebben het waterpeil gewaarborgd met een automatische start/stop regeling. De pompsets zijn met een verbruik van maar 9 liter per uur zeer zuinig en daarmee een duurzame keuze.

Halverwege juli 2015 is het onderhoud bij de N239 en N240 volledig afgerond. Daarmee heeft Dura Vermeer in samenwerking met Van Heck het project succesvol afgerond.

terug naar het projectoverzicht