Aannemer Vissers Ploegmakers werkt (in opdracht van Waterschap Aa en Maas) momenteel aan het vervangen van een stuw. Van Heck werd ingeschakeld voor de tijdelijke wateromleiding.

Bij het vervangen van de stuw wordt in de watergang ‘Kanaal van Deurne ‘ een bouwkuip gerealiseerd die leeggepompt wordt. Het water moet dus omgeleid worden want de waterdoorvoer mag niet onderbroken worden: er is dus een tijdelijke by-pass nodig.
Omdat het een stuw betreft, is er ook hoogteverschil en dit hoogteverschil hebben we – in overleg met aannemer en opdrachtgever – kunnen gebruiken voor een by-pass middels een hevelinstallatie. De installatie is opgebouwd uit 2 x Ø1000 trajecten van +/- 70 meter lengte.
We hevelen zo’n 4.600 m3/uur bij een hoogteverschil van maar 11 cm!

Omdat de hevelinstallatie gerealiseerd is nabij de ingang van een camping – en deze camping het hele jaar in gebruik is – kon de toegangsweg niet geblokkeerd worden. In samenwerking met de aannemer is hier een wegoverspanning gerealiseerd.
Door in het voortraject veel aandacht te besteden aan inmeten van het project en de opstelling van equipment, hebben we met minimale impact op de omgeving de installatie kunnen opbouwen; zo hebben we geen bomen hoeven snoeien of geen natuur hoeven te  verstoren.

De installatie blijft naar verwachting 5 weken in bedrijf.

Ook interesse in water duurzaam omleiden? Informeer vrijblijvend naar onze hevelinstallaties.

terug naar het projectoverzicht