Het management van Van Heck hecht grote waarde aan Quality, Health, Safety and Environment, (QHSE) van al haar personeel en dat van haar (internationale) opdrachtgevers. Met onderstaande certificeringen denkt Van Heck, voor beide partijen, over de juiste certificaten te beschikken.  De periodieke audits die nodig zijn, in combinatie met onze interne controle, borgen de volledigheid en juistheid in het gehele QHSE-spectrum.

Hieronder vindt u een korte toelichting per certificering:

ISO 9001

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Deze norm is de basis voor een omvangrijk kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 45001

De ISO 45001:2018 is de vervanger van OHSAS 18001 en is een internationale norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken. De norm is ontwikkeld door een breed samengestelde internationale normcommissie.
De ISO 45001-norm is opgebouwd volgens de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS) die wordt toegepast voor alle ISO-managementsysteem normen.

VCA

VCA is in Nederland al 25 jaar de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken.  Het is een certificaat dat gericht is op directe beheersing van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer én op een VGM-beheerssysteem.
Tot 2019 was Van Heck volledig VCA gecertificeerd, maar door veranderde wet- en regelgeving heeft het management besloten om over te stappen naar een internationaal erkende norm; ISO 45001.
VCA certificering op persoonsniveau: Daarnaast heeft het management besloten om de VCA certificering op persoonsniveau te behouden voor de medewerkers in de werkplaats en de medewerkers die op projectlocatie komen bij onze opdrachtgevers.

vca-certificaat-van-heck

 

Green Award

Het Green Award certificaat is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit van zeeschepen te verbeteren. Inmiddels is het Green Award breed geaccepteerd. Hierdoor zijn er over de hele wereld (zee)schepen, rederijen en oliemaatschappijen te vinden, die door de Green Award Foundation gecertificeerd zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.