Tijdens de renovatie van de Scheldekaaien aan de oostkant van de Schelde in Antwerpen wordt de hulp van Van Heck ingeschakeld.
De ondergrondse hemelwaterafvoer dient hier omgeleid worden zodat er een bouwkuip gerealiseerd kon worden, om de kademuren te kunnen vervangen.
De hemelwaterafvoer moet te allen tijde gegarandeerd blijven; de tijdelijke by-pass in de vorm van een hevelinstallatie zorgt hiervoor.

Bij een by-pass denken Van Heck engineers aan hevels, omdat dit de meest duurzame manier van water verplaatsen is.
Door creatief te werk te gaan en de leidingweerstand te optimaliseren in het ontwerptraject, zijn we er prima in geslaagd aan de klantvraag te voldoen met 4 parallelle buizen.
Het piekdebiet staat op 27.000 m³ bij 1 mwk hoogteverschil.

Het werk is gestart in oktober 2022 en zal vermoedelijk tot juni 2023 doorlopen.

terug naar het projectoverzicht