Overheden en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van het waterniveau, de kwaliteit van het water en voor het beheer van de waterwegen.

Toepassingen Van Heck

Zowel nationale als internationale overheden en waterschappen weten Van Heck te vinden voor de volgende werkzaamheden:

  • Leveren van pompen of hevels voor de tijdelijke overname van de functie van een gemaal of sluis.
  • Het opstellen van noodplannen ter preventie van wateroverlast.
  • Leveren van pompen voor baggerwerkzaamheden ten behoeve van het beheer van waterwegen.
terug naar branches