Alles volgens plan

Van Heck wordt veelal ingeschakeld bij calamiteiten, waardoor wij goed weten wat nodig is om hier adequaat op te reageren. Voor diverse partijen heeft Van Heck inmiddels noodplannen opgesteld. In een noodplan specificeren we per kritieke locatie wat het plan is als een gemaal uitvalt, een dijk doorbreekt of als er op een andere manier een overschot aan water ontstaat. Voorafgaand aan het opstellen van een noodplan komt er een engineer van Van Heck op locatie om de situatie samen met de klant te inventariseren.

Verschillende scenario’s

Vervolgens gaat Van Heck aan de slag met het opstellen van het noodplan waarin o.a. de benodigde pompcapaciteiten, aanvoerroutes en overige benodigde materialen staan beschreven. Om altijd zeker te zijn van een oplossing, werken wij in een noodplan twee of drie verschillende scenario’s uit, waardoor een crisis beheersbaar wordt. Door middel van een noodplan kunnen wij nóg sneller handelen. Dit omdat de situatie ter plekke bekend is en alle betrokkenen weten wat ze moeten doen.

Panklare oplossing

Op dit moment is Van Heck voor drie verschillende waterschappen bezig met het opstellen van noodplannen. Dit toont aan dat steeds meer partijen het belang inzien van het hebben van een panklare oplossing in het geval van een calamiteit en hierin de expertise van Van Heck waarderen. De investering in een noodplan is namelijk een fractie van de schade die hierdoor voorkomen wordt.

VOORDELEN NOODPLAN

  • Tijdwinst
  • Situatie ter plekke is bekend
  • Alle betrokkenen weten wat te doen
  • Substantieel lagere kosten
  • Minder schade door snelle reactie
  • Professionele en geruststellende aanpak

Bekijk folder

terug naar Pompen en Toebehoren