In opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse delta is Dura Vermeer begonnen om het gemaal Oosterbroek in Oldemarkt te vervangen. Gedurende de bouwperiode dient er een vervangende pompinstallatie te staan voor het beheersen van het waterpeil. De pompset moest nogal aan wat eisen voldoen; deze moest geluid gedempt zijn, een minimaal en maximaal debiet kunnen verpompen, PLC gestuurd zijn inclusief niveaumeting en alarmering en diende bovendien voorzien te zijn van draadloze telemetrie.

Bijdrage Van Heck

De Van Heck engineer heeft goed gekeken naar de wensen van de klant en hiervoor de DPPG126-HK400 geselecteerd. Deze is afgelopen dinsdag door onze supervisor opgebouwd en in bedrijf gesteld.
Onze klant kan met een goed gevoel het gemaal gaan vervangen.

terug naar het projectoverzicht