Van Heck levert een bijdrage aan de renovatie van een gemaal in de omgeving van Vollenhove.
Dit gebeurd in samenwerking met onze klant Bagger en Waterwerken Oosterwolde en het
Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Bijdrage Van Heck

Het water moet vanuit de polder naar het kanaal gepompt worden, maar ook weer vice versa.
Om de capaciteit van het gemaal op te kunnen vangen tijdens de renovatie heeft Van Heck twee geluidsgedempte
HK400 pompen geleverd. Daarnaast is er ruim 100 meter leidingwerk naar Vollenhove gegaan wat door onze servicemonteurs vakkundig is gemonteerd.
Het project verloopt heel soepel en op schema. Op dit moment wordt er getest met de automatisering en komend weekend zal het nieuwe gemaal op zichzelf en storingsvrij moeten draaien.
Als alles volgens plan verloopt zal Van Heck volgende week haar equipment weer demonteren.

terug naar het projectoverzicht