Dat de hevelinstallaties veelvoudig wordt ingezet zodra er maar een minimaal hoogteverschil tussen instroom en uitstroom is, is al duidelijk. We hebben deze duurzame en energiezuinige installatie veel toepast in de afgelopen tijd.
Daarnaast is Van Heck continue in beweging qua innovatie. Ook nu heeft Van Heck weer een bijdrage kunnen leveren met de hevelinstallaties.

Project Meerstad

In samenwerking met opdrachtgever De Romein Group heeft Van Heck twee weken geleden de hevelinstallatie opgebouwd in Meerstad, nabij Groningen. Meerstad is nog volop in aanbouw wat betreft nieuwe woonwijken. Onze opdrachtgever werkt hier aan het totale grondverzet, waaronder een nieuwe rotonde nabij kanaal “De Borgsloot”. Voor de bouw van de nieuwe rotonde moet het water vanuit de Borgsloot tijdelijk omgeleid worden. Op den duur zal de Borgsloot onder de rotonde door stromen.
Om te zorgen dat Van Heck een stabiele installatie neer kan zetten heeft De Romein Group een tijdelijke zanddijk van 200 meter lang aangelegd voor het leidingwerk.

Hoogteverschil betekent hevelen!

In totaal ligt er drie keer 190 meter aan Ø1000 leidingwerk vanaf het instroompunt tot aan uitstroompunt.
Bij een minimaal hoogteverschil van slechts 30 centimeter kan er  met deze installatie 10.000 m³ water per uur verplaatst worden.
De hevelinstallaties zijn continue in bedrijf, echter zullen omwonenden geen hinder hebben van het geluid. De hevelinstallaties hebben een laag geluidsniveau.

Meer informatie over Van Heck’s hevelinstallaties is hier te vinden.

terug naar het projectoverzicht