Om de leveringszekerheid van drinkwater in de toekomst te garanderen, bouwt Evides Waterbedrijf een nieuw innamepompstation met ondergrondse transportleidingen naar spaarbekken De Gijster.
Dit wordt uitgevoerd bij de Bergsche Maas aan de rand van Nationaal park De Biesbosch. De vraag naar drink- en industriewater neemt toe. Ook worden we steeds vaker geconfronteerd met langere, droge perioden. Het nieuwe innamepompstation kan met de verhoogde pompcapaciteit het spaarbekken De Gijster sneller vullen na een innamestop.

Bijdrage Van Heck

Van Heck levert voor dit project twee geluidgedempte SC300-400 pompen. Eén van deze twee pompen staat het hele project reserve. Dat de pompen geluidgedempt zijn is een absolute must; het project bevindt zich middenin een beschermd natuurgebied (Natura 2000).
Daarnaast is er circa 100 meter leidingwerk geleverd van Ø 450mm en een aantal flexibele slangen om het één en ander aan te kunnen sluiten op de leidingen van de klant en zijn er vier vlinderkleppen geïnstalleerd. Drie vlinderkleppen zorgen voor het gecontroleerd vullen van de zinkerleidingen en één vlinderklep is gebruikt om een overstort (bypass) te creëren. De pomp levert circa 1500 m³/uur bij 38 mwc. De vulcapaciteit per zinkerleiding bedraagt hierbij circa. 500m³/uur.

Via deze link kunt u meer lezen over het nieuwe innamepompstation.

 

terug naar het projectoverzicht