Renoveren en automatiseren op elf locaties

Het Peelkanaal is een cruciaal punt in het watersysteem, omdat de waterstanden hier snel reageren op weersomstandigheden. In het Peelkanaal bevinden zich een aantal stuwen die in 1939 gerealiseerd zijn en omdat het Peelkanaal in de toekomst meer water zal moeten verwerken, is het renoveren en automatiseren van de stuwen essentieel.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers heeft de opdracht gekregen om voor Waterschap AA en Maas elf stuwen te renoveren en automatiseren. Een aantal van deze stuwen zal ook vispasseerbaar worden gemaakt.

Twee hevelinstallaties voor continuïteit werkzaamheden

Tijdens de vernieuwing van de stuwen dient het water tijdelijk te worden omgeleid. Hiervoor is Van Heck ingeschakeld. Door middel van twee hevelinstallaties, voorzien van hoogwateralarm, wordt ervoor gezorgd dat er continu doorgewerkt kan worden. Op het moment dat de renovatie aan een stuw bijna is afgerond, zorgen de monteurs van Van Heck er samen met de opdrachtgever voor dat bij de volgende stuw een hevelinstallatie wordt opgebouwd zodat er daar meteen gewerkt kan worden.

Naar verwachting zullen de renovatiewerkzaamheden eind april 2018 zijn afgerond en zijn de stuwen in het Peelkanaal klaar voor de toekomst!

terug naar het projectoverzicht