Halle, België

Tijdens werkzaamheden aan een kruispunt in Halle, heeft Ghent Dredging Van Heck gevraagd een pomp te leveren voor de tijdelijke omleiding van het riool.

Midden in de stad

Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen heeft Van Heck een supergeluidsgedempte diesel aangedreven HK500 pomp geleverd. De werkzaamheden vinden namelijk midden in de stad plaats. De pomp levert een debiet van ca 3.000 m³/uur.

Het leidingwerk is ingegraven (zie foto) zodat de kranen hier geen hinder van ondervinden en gewoon hun werk kunnen doen.

De tijdelijke omleiding zal tot eind april duren.

terug naar het projectoverzicht