Grootste rivierproject in uitvoering

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren.

Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers.
De werkzaamheden aan dit project worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets.

Driedubbele hevelinstallatie

Voor de winning van het grind, is er langs het Julianakanaal, bij Born, een haven afgegraven. Consortium Grensmaas heeft Van Heck gevraagd deze haven te vullen door middel van een hevelinstallatie. De geleverde hevelinstallatie bestaat uit een 10ft vacuümcontainer met drie vacuümketels, drie schuifafsluiters en driemaal 40 meter leidingwerk. De installatie heeft een startcapaciteit van 36.000 m3/uur.

Vacuüm door waterslot

Normaal gesproken staat zowel de in- als de uitstroomzijde van de hevelinstallatie onder water waardoor er door middel van een vacuüm kan worden geheveld. Bij dit project staat de instroomzijde onder water maar is de uitstroomzijde droog. Door middel van een waterslot kan de hevel toch worden opgestart door middel van vacuüm.

terug naar het projectoverzicht