Baggerbedrijf De Boer is momenteel aan het werk bij een vervuild-slipdepot in het Ketelmeer nabij Dronten. Hier ligt een bakkenzuiger.
Rijkswaterstaat baggert de Rijksvaarwegen en -havens uit en het vervuilde slib gaat met de binnenvaartschepen naar het depot en komt naast de bakkenzuiger te liggen. Vervolgens mengen ze het slib met water zodat de zandpomp het eruit kan zuigen.

Equipment Van Heck

In september zorgde Van Heck voor een snelle oplossing om stilstand te voorkomen, omdat er storing in het eigen equipment aan boord was.
Van Heck leverde een DPPG120-HK400. Het project loopt vandaag de dag nog.
De pomp is aangesloten op een “tromp”; een verstelbare lans waarmee gericht het water kan worden gemengd met het slib.

 

terug naar het projectoverzicht