Van Heck heeft een grote opdracht weten te verwerven in Servië. Het leegpompen van de Kolubara mijn. Een totaal van 20 diesel aangedreven HK700 pompen met gezamenlijk een capaciteit van meer dan 100.000 m3/uur en meer dan 9 km aan leidingwerk word momenteel naar de ondergelopen mijn vervoerd.

In mei van dit jaar overstroomde de Kolubara mijn nadat de rivier Kolubara buiten zijn oevers trad na extreme regenval. De geschatte hoeveel water in de mijn ligt tussen de 140 en 185 miljoen kubieke meter. Dit moet allemaal worden weggepompt alvorens de mijn weer operationeel kan zijn.

De mijn, welke vlakbij de Servische hoofdstad Belgrado ligt, dient door middel van het winnen van kolen, de naastgelegen elektriciteitscentrales van brandstof te voorzien. Deze voorzien circa ¾ van Servië van stroom. Momenteel wordt deze energie ingekocht in het buitenland. Dit is een erg kostbare zaak.

Momenteel zijn ze bij Van Heck bezig de vrachtwagens te laden. Er zullen ruim 120 vrachtwagens met materiaal naar Servië vertrekken. Naar verwachting zullen de eerste pompen binnen 6 dagen operationeel zijn.

Uiteraard houden we u op de hoogte van dit project!

terug naar het nieuwsoverzicht