Jeroen van Heck uit Noordwolde is woensdagavond 11 december verkozen tot Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf 2013. Van Heck was genomineerd samen met Sikko Kapenga van Home Center Wolvega en Herman van Dijk van Van Dijk Coating in Noordwolde.

Ruim tweehonderd ondernemers uit de regio woonden de feestelijke avond bij in Van der Valk Wolvega. Juryvoorzitter Siem Jansen gaf aan dat de Van Heck Group in Noordwolde in de loop der jaren uitgegroeid is tot een wereldspeler op het terrein van de bouw en verhuur van mobiele pompen. Kenmerkend is dat kwaliteit en betrouwbaarheid voorop staan. Daarom ontwerpt en bouwt Van Heck producten in eigen beheer. Niet alleen wordt nagedacht over het eigen product, maar ook met de klant wordt vooruitgedacht: dit betekent  vooraf calamiteitenplannen maken zodat je in noodgevallen snel kunt handelen. En die calamiteitenplannen kunnen ze ook leveren voor de klant. Kwaliteit en levensduur dienen op alle momenten te worden gegarandeerd, of het nu op zee is of in de woestijn. Daarbij speelt men in op trends zoals zuinig brandstof gebruik. Specifiek voor rampen op zee heeft het bedrijf vanuit de eigen kernactiviteiten (alle kennis van pompen) een nieuw product ontwikkeld samen met een partner, waarbij het patent in Noordwolde ligt. Daarmee toont het bedrijf zich flexibel in haar marktstrategie.

De avond werd gepresenteerd door Geartsje de Vries van Omrop Fryslân. Ate van der Meer van SnakeWare gaf een korte, prikkelende inleiding over het nieuwe ondernemen.

De jury van de verkiezing Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf bestond dit jaar naast voorzitter Siem Jansen uit Sippy Tigchelaar en Maarten de Boer van Vitablend Wolvega, die vorig jaar de titel won. De Boer liet zich deze avond vertegenwoordigen door general manager Jeen Beijert van Vitablend.

Na het officiële gedeelte zorgde de band Alice Springs in akoestische vorm voor een feestelijke afsluiting.

Het juryrapport

Van Heck Group Noordwolde

Wie verwacht zo’n bedrijf op het industrieterrein in Noordwolde? Een bedrijf dat in de loop der jaren uitgegroeid is tot een wereldspeler op het terrein van de bouw en verhuur van mobiele pompen. Niet alleen bouw en verhuur, maar ook alle operaties kunnen door van Heck geregeld worden. Kenmerkend is dat kwaliteit en betrouwbaarheid voorop staan. Daarom ontwerpt en bouwt Van Heck producten in eigen beheer. Niet alleen wordt nagedacht over het eigen product, maar ook met de klant wordt vooruitgedacht: dit betekent vooraf calamiteitenplannen maken zodat je in noodgevallen snel kunt handelen. En die calamiteitenplannen kunnen ze ook leveren voor de klant. Kwaliteit en levensduur dienen op alle momenten te worden gegarandeerd, of het nu op zee is of in de woestijn. Daarbij speelt men in op trends zoals zuinig brandstof gebruik. Specifiek voor rampen op zee heeft het bedrijf vanuit de eigen kernactiviteiten (alle kennis van pompen) een nieuw product ontwikkeld samen met een partner, waarbij het patent in Noordwolde ligt. Daarmee toont het bedrijf zich flexibel in haar marktstrategie.

Home Center Wolvega

Een volstrekt ander bedrijf. Gericht op de consumentenmarkt waarin het op dit moment niet gemakkelijk is om overeind te blijven. De keuze van het concept is reeds in de jaren negentig gemaakt en bijna tot in de perfectie doorgevoerd. Alles in en om ‘Home´. Geen specialisatie in een bepaald klantsegment, maar alle segmenten bedienend. Het bijzondere  zit dan ook in het totaal aanbod, met daarbinnen wel ‘shop-in-shop’. Interieurkeuze tot een belevenis maken die al thuis achter de website begint. Naast interieur is er ook de verbreding naar exterieur (de tuin) eveneens passend in het belevingsconcept. Door die keuze trekt Home Center veel bezoekers waar ook Wolvega van profiteert. Over de continuïteit van het bedrijf wordt voortdurend nagedacht. Ook in dat opzicht toont de huidige generatie Kapenga zich een prima ondernemer. Ze houden vast aan bepaalde waarden en varen een eigen koers, ook wanneer het tij minder gunstig is.

Van Dijk Coating Noordwolde

Waar zit van Dijk? Voor velen zal dat een vraag blijven omdat het pand in Noordwolde niet direct de activiteiten verraadt die hier plaatsvinden. Nu zijn dat er ook niet zoveel op die plek. In enkele jaren van 2 naar ca. 15 mensen met heel verschillende achtergrond gegroeid, die vooral in het veld bezig zijn in een niche; het vervolmaken van lassen in grote leidingen en duurzaam afsluiten daarvan. Door deze specialisatie is Van Dijk dé speler op het terrein van gecoate verbindingen met name in grote gastransportleidingen in Nederland voor partijen als NAM en Gasunie die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van kwetsbare verbindingen in buisleidingen. Door deze specialisatie is Van Dijk tevens gecertificeerd opleider voor eigen mensen en medewerkers van andere bedrijven. Het lesmateriaal is zelf ontwikkeld en wordt als standaard erkend. Van Dijk heeft eigen materiaal voor in het veld ontwikkeld waardoor ze sneller en effectiever zijn dan anderen. De ondernemer probeert het ritme van het seizoen voor medewerkers te ondervangen door onderhoudswerk in het vastgoed in de winter.

Bron: www.ondernemeninweststellingwerf.nl

terug naar het nieuwsoverzicht