De pittoreske haven van Husum is gesloten voor noodzakelijke baggerwerkzaamheden. De invloed van het getij in de haven is gestopt voor deze activiteiten. Als gevolg hiervan is de natuurlijke stroom van zoet water uit het land achter de dijk bij eb niet meer mogelijk.
Onze klant, Klaar Baggertechniek, vroeg ons oplossingen te bieden voor pompen op twee locaties om het zoetwater niveau te garanderen. Eén van de locaties beschermt de stad Husum zelf, bij Mühlenau.
Met behulp van vier elektrisch aangedreven pompen (twee per locatie) en frequentieregelaars, levert Van Heck een minimaal debiet van 5000m3/h bij Porrenkoog en 9000m3/h bij Mühlenau.
Van Heck gebruikte 3D tekeningen om de pomp opstelling te ontwerpen. Vanwege de beperkte tijd beschikbaar voor installatie (moet gebeuren bij eb) en de beperkte ruimte bij Porrenkoog waren deze tekeningen essentieel om verrassingen tijdens de opbouw te voorkomen.
Beide oplossingen zijn nu volop in beweging.

terug naar het nieuwsoverzicht