HK500 tijdens renovatie winkelcentrum

Aannemersbedrijf Roseboom is bezig met de renovatie van winkelcentrum de Koperwiek in Capelle. Onder het winkelcentrum ligt een bestaande duiker die verlengd en deels gerenoveerd moet worden. Hiervoor word de watergang aan beide zijden afgedamd.

Mocht er een calamiteit plaatsvinden tijdens de renovatie, dan moet het water zo snel mogelijk verplaatst worden zonder dat de afdamming moet worden verwijderd. Van Heck heeft hiervoor een geluidgedempte diesel aangedreven HK500 pomp geleverd om snel te kunnen handelen indien nodig.

terug naar het nieuwsoverzicht