De GWW-sector houdt zich bezig met nieuwbouw, renovatie en onderhoud aan onder andere kanalen, rivieren, dijken, kusten en sluizen. Het aanleggen van wegen, het beheer en in stand houden van het waterpeil en rioleringswerkzaamheden behoren ook tot projecten binnen de GWW-sector.

Toepassingen Van Heck

GWW bedrijven schakelen Van Heck regelmatig in voor het leveren van pompen of hevels ten behoeve van tijdelijke omleidingen in het geval van rioolrenovatie, voor het tijdelijk overnemen van de functie van een gemaal of sluis en voor het terugpompen van stortwater.

terug naar branches