Pompen in sneeuw en ijs

SINT-PETERSBURG – Rusland bereidt zich met ingrijpende infrastructurele werken voor op de gevolgen van een hoger zeewaterpeil door het versneld smelten van de ijskappen. Een stormvloedkering in de monding van de rivier de Neva moet voorkomen dat de achterliggende delta, met de miljoenenstad Sint-Petersburg, tijdens stormvloed onderloopt. Baggerbedrijf Boskalis assisteerde bij de aanleg van een tunnel en riep de hulp in van Van Heck voor de afvoer van overtollig stortwater. Mede vanwege de extreme kou was dit een uitdagende klus.

Vanaf vorig voorjaar trekken Boskalis en Van Heck samen op in Rusland. Van oudsher heeft Nederland een goede naam in de baggerindustrie en de strijd tegen het wassende water. Voor de pompenspecialist was het de tweede opdracht in Rusland, een veelbelovende markt, die zich langzaam opent voor West-Europese bedrijven. Met Boskalis heeft Van Heck al jarenlange ervaringen opgedaan door pompwerkzaamheden bij grote baggerwerken over de hele wereld. In de delta van werelderfgoed Sint-Petersburg hielp de baggeraar bij de aanleg van een kilometerslange dijk aan weerszijden van de stormvloedkering die, in verband met een weg over de zeewering, ondertunneld moest worden. Zware diesellocomotieven brengen de deuren van de stormvloedkering bij een verwachte hoge waterstand in de Oostzee in positie.

Automatische aftap

Na de bouw van de betonnen tunnel werd deze afgedekt met zand. Aangezien opgespoten zand voor tweederde uit water bestaat, was het aan Van Heck om het stortwater in hoog tempo weg te pompen. Extreme kou en zware ijsgang legden het werk zo nu en dan stil. Van Heck heeft het materieel, met het oog op de barre omstandigheden, voorzien van een automatische aftap. Een vooruitziende blik, zo bleek. Zodra er even geen water op het stort was, werden de leidingen en pompen automatisch afgetapt om bevriezing te voorkomen. Tevens kan het Friese bedrijf altijd voor back-up zorgen. Van Heck is een van de weinige ondernemingen die over software beschikt om de motoren die de pompen bedienen, te kunnen uitlezen. Dat vergroot de efficiency. Uiteindelijk nam het opspuiten van de tunnelfundering zes weken in beslag. Dankzij de gedegen voorbereiding en het succesvolle verloop van het deltawerk, is de kans op vervolgopdrachten in Rusland aanzienlijk.

terug naar het projectoverzicht