Grootste tijdelijke pompinstallatie ooit in recordtempo gebouwd

BASF in Ludwigshafen (D) heeft dorst. Heel erg grote dorst.De immense installaties op ’s werelds grootste chemische fabrieksterrein hebben per uur 160.000 m3 water nodig om koel te blijven. Dit water wordt betrokken uit de Rijn, maar afgelopen september dreigde het waterpeil zo ver te zakken dat noodmaatregelen getroffen moesten worden. Vanaf dat moment werd Van Heck ingeschakeld en kwam alles letterlijk in een stroomversnelling. In een recordtempo van acht dagen werd de grootste tijdelijke pompinstallatie ooit gebouwd met een capaciteit van 116.000 m3/uur. Hieronder vindt u passages uit het logboek dat niet alleen leest als een spannend jongensboek, maar ook illustratief is voor de werkwijze van Van Heck.

Vrijdagavond 19 september 2003, 22.00 uur

Telefoontje van RISC: in Duitsland zijn pompen nodig voor ca. 8.000 m3/uur koelwater bij 3 bar (30 meter). Vier pompen geselecteerd die op pontons geplaatst zouden moeten worden. Mondeling de huurprijzen doorgegeven.

Vrijdagavond 19 september 2003, 22.15 uur

Opdracht gekregen. Specifieke situatieschets is nodig.Het verzoek ligt er om de pompen op zaterdag al aan te voeren, hetgeen voor Van Heck geen probleem is.

Vrijdagavond 19 september 2003, 23.00 uur

Contactpersoon van BASF Ludwigshafen is inmiddels bekend. Er is kennelijk 100 meter leiding per stel pompen nodig, verder tasten we in het duister. BASF beschikt zelf over veel soorten leidingen en kranen, nadere afstemming is nodig.

Vrijdagavond 19 september 2003, 23.30 uur

Werf Werkfeuerwehr BASF meldt: hoogteverschil is 2 – 3 meter en zuighoogte 2 – 3 meter, dus in totaal ca. 5 meter in plaats van 30 meter. Ongeveer 20 meter leiding naar open bekken – dit bleken later de instroomkanalen van het koelsysteem te zijn. Afgesproken wordt dat Jeroen van Heck zo spoedig mogelijk naar Ludwigshafen afreist om persoonlijk de situatie in ogenschouw te nemen. Een half uur later belt de Werkfeuerwehr nog eens: er bestaat vooralsnog geen dringende noodzaak om morgen direct al te pompen, bovendien zijn de vaktechnische mensen pas om 10.00 ’s morgens aanwezig. Per fax worden bedrijfsgegevens uitgewisseld.

Zaterdag 20 september 2003, 10.00 uur

Jeroen van Heck heeft niet geslapen, heeft voor 2 – 3 dagen kleren ingepakt en is direct naar Ludwigshafen gereden. Na een snel ontbijt en een douche verschijnt hij toch nog redelijk fris om 10.00 uur bij de bespreking. Al gauw blijkt dat de situatie wezenlijk anders is dan werd aangenomen. Het water moet maar 0,5 meter omhoog (in plaats van 30 meter). Situatie ter plaatse bekeken. Advies: twee VP800 pompunits in de Rijn voor de inlaatkanalen te plaatsen om 16.000 m3/uur te verpompen. Hierop wordt ter plekke akkoord gegeven.

Dan gaat het snel. Iedere medewerker van Van Heck in Nederland is opgeroepen en wordt aan het werk gezet. Om 14.00 uur komt er een extra verzoek om nog 25.000 m3/uur te reserveren. Twee locaties worden ingemeten en de pompen geselecteerd. Ondertussen wordt er in Nederland hard gewerkt. Leidingen met bijbehorende pakkingen, bouten, moeren worden geladen en de vrachtwagens gaan op weg. Bijkomend probleem is dat in Duitsland geen vrachtverkeer mag plaatsvinden van zaterdagavond 22.00 uur tot zondagavond 22.00 uur.Via BASF en de Duitse politie wordt ontheffing verkregen en rijden de vrachtwagens in konvooi door Duitsland.

Zondag 21 september 2003, 08.00 uur

Bij BASF werkt men bij voorkeur bij daglicht aan het water. Alarmerend bericht: het water in de Rijn zakt sneller dan voorzien. Direct komt het verzoek de gereserveerde pompen met de genoemde capaciteit van 25.000 m3/uur aan te voeren en nog eens 50.000 m3/uur extra te reserveren. De opstellingen van de pompsets worden doorgebeld naar Noordwolde.Daar worden de tekeningen en de paklijsten gemaakt. Aan het eind van de middag zijn de eerste twee pompen opgesteld en tegen de avond hebben BASF elektriciens ze aangesloten en zijn de twee units in bedrijf.

Maandag 22 september 2003, 08.00 uur

Vrachtwagens met de volgende vier pompen staan al voor de poort. Er is een nieuwe brandweerploeg van BASF gearriveerd die snel door ons wordt ingewerkt.Met deze ploeg beginnen we met de installatie van twee VP800’s. Een duiker inspecteert de bodem en meldt dat er veel grote stenen liggen. Een kraan op een ponton wordt geregeld en deze verwijdert vele tonnen aan stenen, daarna kunnen we de pompen plaatsen, die ’s avonds ook draaien.

Dinsdag 23 september 2003, 08.00 uur

Terwijl onze monteurs hard doorwerken en de twee pomplocaties voorbereiden, werken de mensen van BASF uit alle macht om de benodigde pontons en schotten bij elkaar te krijgen.

Woensdag 24 september 2003, 08.00 uur

De Rijn blijkt langzamer te zakken dan verwacht. Toch is niemand er gerust op. Er worden knopen doorgehakt en de oplossingen op de verschillende locaties zijn nu definitief bekend. In Nederland werkt men gestaag door aan het bijeenbrengen van een aantal pompsets met een gezamenlijke capaciteit van 116.000 m3/uur. Het besef begint door te dringen dat een dergelijke tijdelijke pompinstallatie nog nooit is vertoond.

Donderdag 25 september 2003, 08.00 uur

We krijgen iets meer lucht omdat de Rijn minder hard lijkt te zakken dan verwacht. Pontons arriveren en de pompsets worden opgebouwd.

Vrijdag 26 september 2003, 11.00 uur

De opbouw verloopt voorspoedig tot er ‘breaking news’ binnenkomt: er ligt een bom tussen de opgebaggerde stenen. Het werk wordt direct stilgelegd en er komen experts bij. Nader onderzoek wijst uit dat het om een boiler gaat. We kunnen weer verder. Inmiddels is gebleken dat de ca. 116.000 m3/uur aan pompen die in Noordwolde bijeen is gebracht en stand-by staat voldoende moet zijn, meer debiet is niet nodig. De laatste zes vrachtwagens worden geladen en vertrekken uit Nederland. Tevens wordt de laatste hand gelegd aan de opstellingstekeningen die ’s avonds per fax arriveren, evenals een reserveonderdelenlijst, specificaties, flenzen en de laatste paklijsten.

Zaterdag 27 en zondag 28 september 2003

Er staan drie kranen. De eerste kraan laadt de vrachtwagens af, de tweede kraan zet de pompsets op de pontons. De derde kraan wordt gebruikt om de leidingdelen samen te voegen. Zondagmiddag is alles ‘vaarklaar’.

Maandag 29 september 2003

Met het 1e ponton proefdraaien en geluid meten. Alles gaat volgens plan.

Dinsdag 30 september 2003

Er is nog een marge van 60 cm voor de draaiende pompen. Dit betekent dat het Rijnwater kan zakken tot een niveau dat ver onder de laagste stand aller tijden ligt. De mensen van BASF krijgen instructie van het Van Heck-team hoe om te gaan met het materiaal. De aansluiting met de wal wordt gerealiseerd.

Woensdag 1 oktober 2003

Alle disciplines zijn op tijd klaar voor de test van morgen. Gezien het, op dat moment, iets stijgend peil van de Rijn worden alle 23 pompen op stand-by gezet. Het is een imposant gezicht.

Donderdag 2 oktober 2003

Omdat het peil van de Rijn trager zakt dan voorzien, lijkt het erop dat we een paar extra dagen hebben ‘verdiend’. Dat komt niet slecht uit, de pijpleidingendienst geeft aan niet op tijd klaar te zijn. Maar dan volgt het moment suprème: vanaf 14.30 worden alle pompen één voor één opgestart. Dit gebeurt heel rustig door de BASF-mensen zelf, met de nodige instructies van onze monteurs. Er zijn geen problemen, het werk zit er bijna op. Om 16.30 uur wordt de laatste set weer uitgezet en gaat iedereen moe, voldaan en zeer trots naar huis. De grootste tijdelijke pompinstallatie ooit staat klaar, is door-en-door getest en is helemaal gereed voor gebruik. Berekend om het machinepark van de grootste chemische plant ter wereld van koelwater te voorzien. Een staaltje watermanagement om trots op te zijn. De (vak)pers heeft er natuurlijk ook lucht van gekregen en schrijft lovend over ‘die Holländer’ die de grote dorst hebben gelest van ‘hun’ BASF. Achteraf is gebleken het peil van de Rijn normaal 2 tot 3 meter hoger is. Bij het opstarten van de pompsets restte nog een griezelig krappe marge van slechts 6 cm – net op tijd dus.

terug naar het projectoverzicht