Vijzelgemaal Lytse Brekken

Voor de nieuwbouw van vijzelgemaal Lytse Brekken nabij Tjerkgaast-Spannenburg, heeft Jansma Drachten BV Van Heck gevraagd een tijdelijke pompinstallatie (TPI) te leveren voor het in stand houden van het polderpeil tijdens de sloop van het kleinere gemaal de Twaalf Voeten.

Polderpeil op niveau

De diesel aangedreven HK400 pomp zorgt voor de omleiding van het water van de sloot aan de ene kant van het gemaal, naar de sloot aan de andere kant van het gemaal. Hierdoor komt het gemaal droog te liggen zodat deze gesloopt kan worden en blijft het polderpeil op niveau.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio april 2016 worden afgerond.

terug naar het projectoverzicht