Leiden ontzet

Tijdens een schoonmaakoperatie van de grachten in Leiden bleek de omgewoelde bodem van de Maresingel zo zwaar vervuild, dat de verontreiniging kilometers verderop in het water werd gemeten.

Een korte reactietijd

Omwonenden klaagden over stankoverlast. Tevens leidde de bodemsanering tot onvoorziene vissterfte. Het bleek noodzakelijk in allerijl damwanden in de gracht te slaan om verdere verspreiding van de vervuiling te voorkomen. Probleem was wel dat de aan het water gelegen stroomcentrale van E-on haar koelwater moest kunnen blijven lozen. De enige oplossing bleek het water uit de centrale via buizen om te leiden en verderop in de ringgracht te lozen. Op 5 augustus kwam het telefoontje bij Van Heck binnen. Via Google Earth maakten de planners een inschatting van de lengte waarover het water moest worden omgepompt. Diezelfde nacht nog werden de vrachtwagens met buizen en pompinstallaties geladen, zodat binnen twee dagen de hele operatie was geklaard. Een korte reactietijd, goede planning en adequaat optreden ter plekke geven bij dergelijke calamiteiten de doorslag. De centrale kon juist in de warme augustusmaand door de reddingsoperatie gewoon stroom blijven leveren.

terug naar het projectoverzicht