Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

In Wapenveld is Van Heck betrokken bij één van de vele “Ruimte voor de Rivier” projecten.

Voor opdrachtgever Combinatie IJsselweide (Boskalis/Van Hattum/Blankevoort) heeft Van Heck 4 dieselaangedreven pompen geleverd; 3 HK500’s en 1 HK400. Van Heck is verantwoordelijk voor het afpompen van het overtollige water over grote afstanden, tot zo’n 8 kilometer.

Waarom?

Hoogwater in de IJssel zorgt voor overstromingsgevaar in Deventer en Zutphen en verschillende dorpen daaromheen. In een bocht van de IJssel bij Wapenveld wordt nu een geul aangelegd, die bij hoogwater zoveel water kan bergen dat het rivierpeil 71 centimeter zakt. De geul wordt alleen bij extreem hoogwater gebruikt. Verder is er een afsluiting en blijft het gewoon landbouwgrond en weidevogelgebied.

Links en rechts van de geul worden zomerdijken aangelegd. Om het vrachtverkeer te verminderen en zo dus omwonenden en natuur te ontzien, worden de dijken opgespoten. Via een stalen persleiding wordt zand met water hydraulisch geperst.

Good old “Hollandsch watermanagement”!

terug naar het projectoverzicht