Bouw industrieel gebied Nigeria

Jan de Nul is bezig met het aanleggen van een nieuw industrieel gebied in Lekki, Nigeria. Voor het pompen van retourwater tijdens dit project heeft de grote baggeraar Van Heck ingeschakeld.

Verschillende fases van het project

Eerst wordt er door middel van kleinere baggerschepen een geul gegraven zodat de grote baggerschepen dicht bij de kust kunnen komen om zand te lossen. Dit zand wordt gebruikt om dijken te bouwen en tijdelijke wegen aan te leggen. Voor het terugpompen van het overtollige water worden twee diesel aangedreven HK700 pompen gebruikt.
In een later stadium wordt met behulp van de grote baggerschepen, het gebied vlak gemaakt door middel van de aanvoer van veel zand. Ook hier worden voor het het pompen van retourwater Van Heck pompen gebruikt. Ditmaal vier stuks.

Tijdens het opstarten van de pompen is een servicemonteur van Van Heck ter plaatse.

Engineering

Van Heck heeft diverse opstellingen en capaciteitsberekeningen gemaakt om tot de meest optimale situatie te komen. Het totaal te leveren debiet kwam uiteindelijk op 16.000 m3/uur. Het water moest worden verpompt over een afstand van 4 kilometer.

Het materiaal van Van Heck zal tenminste tot het voorjaar van 2016 in Nigeria blijven.

terug naar het projectoverzicht