Levering hevelsysteem

Voor de uitbreiding van een duiker onder de weg heeft Van Heck een 1000 mm hevelsysteem geleverd.

Opdrachtgever Boskalis moet de duiker uitbreiden voor de verbreding van de weg en de aanleg van een fietspad waar tevens het agrarisch verkeer langs kan. Om dit te realiseren dient het water dat normaal gesproken door de duiker stroomt, te worden omgeleid. Boskalis vroeg naar een energiezuinige en stille oplossing in verband met de nabijgelegen woonhuizen. Een hevelsysteem was een logische keuze.

Aanvullende voorwaarde

Een aanvullende voorwaarde was dat het water twee kanten op moet stromen, wat betekent dat er twee pompen zouden moeten worden geplaatst. Een hevel doet dit, door middel van een wegbrug, automatisch omdat water altijd van het hoogste naar het laagste punt stroomt.

Het hevelsysteem zal naar verwachting tot eind april blijven draaien.

terug naar het projectoverzicht