Hevels van Van Heck bewijzen zich van Europa tot en met Azië

Wie vroeger tijdens de proefjes in de natuurkundeles goed heeft opgelet, weet nog hoe verbluffend simpel het is: hevelen. Een vloeistof van punt a naar b tappen, gebaseerd op het hoogteverschil tussen de in- en uitstroom van de hevelleiding. In het groot werkt dat principe net zo, zij het met méér kracht en kennis. Een gedegen stelsel van buizen met vacuümketels en schuifafsluiters doet de rest.

Bij Van Heck kennen ze het klappen van de zweep. Gepokt en gemazeld in deze nog relatief nieuwe techniek, is de referentielijst van geslaagde projecten in Europa en Azië al ontzagwekkend. Zo functioneerde een tweetal hevels twee jaar lang probleemloos in Hong Kong en werd ook bij meerdere Duitse rioolrenovaties hulp geboden. Tijdens de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) in hartje Antwerpen zorgde Van Heck voor een tijdelijke omleiding van het riool met een capaciteit van maar liefst 7200 m3 per uur. Een gecompliceerde klus bij onze zuiderburen.

Maar ook in eigen land wordt van de expertise uit Noordwolde graag gebruik gemaakt.Voorbeelden zijn de rioolwaterzuivering Houtrust, Den Haag (een kanjer van een leiding over een kruising van asfalt) of de Hoogovens bij IJmuiden; tijdens de renovatie en inspectie van het centraal riool zette Van Heck hier drie hevels en vijf pompaggregaten in. Die combinatie maakte de totale capaciteit indrukwekkend: 28.800 m3 per uur. Dat soort successen blijft natuurlijk niet geheim. Ruim een jaar geleden kreeg Van Heck opdracht voor de plaatsing van twee hevels (elk met een diameter van 1000 mm en een capaciteit van 4000 m3 per uur) in het duingebied bij Scheveningen. Zo blijft de kuststreek continue gewaarborgd van zuiver drinkwater. Niet voor niets wordt de hevel in vakkringen wel de Rolls Royce voor rioleringswerken genoemd. Een uitkomst voor watertransport ‘op niveau’. Onderhoudsarm en milieuvriendelijk, omdat het energieverbruik te verwaarlozen is: de hevel neemt alle krachtsinspanning van de pomp over en toont zich een spaarzaam stuk gereedschap, omdat de motoren niet continue hoeven te draaien. Dat scheelt slijtage, geluidsoverlast en vooral brandstofkosten! Zo’n 13kW in vergelijking met een pomp met 500kW motor.

Fluistersysteem

Daarnaast is de geluiddemping opvallend (een niveau van 54 dB op vijf meter afstand) zodat de hevelleiding als ‘fluistersysteem’ juist interessant is voor operaties in woonwijken of kwetsbare natuur- en stiltegebieden. Voorzien van drie elektrisch aangedreven vacuümpompen is de hevel een bedrijfszeker element. Bovendien kan de techniek op de meest uiteenlopende bouwplaatsen worden toegepast: van installaties voor rioolwaterzuivering tot renovatieprojecten en tijdelijke omleidingen van watergangen.

terug naar het projectoverzicht