Snel ingrijpen monteurs met 18 trucks vol materieel

Vlot en vastberaden kwamen ze deze winter in actie in Frankrijk; menskracht en materieel van Van Heck BV. Hun missie over de grens? Hulp bieden aan een kerncentrale met koelwaterproblemen, gelegen aan de Loire, niet ver van het bekende stadje Tours. De elektriciteitscentrale zou volledig droog komen te staan als niet snel ingegrepen werd…

Van alle inlaatpijpen voor koelwater uit de Loire functioneerde er nog slechts één, de anderen waren verstopt door opgehoopt zand. Gevolg: te weinig voorraad in het eigen bergbassin waardoor het waterniveau tot een alarmerend niveau daalde. Water dat ook nodig is om een reactor in geval van nood stil te kunnen leggen. Hoog tijd dus om een team troubleshooters in te schakelen.

Als het Franse verhuurbedrijf Phocomex op 28 december 2005 aan de bel trekt, staat de ploeg van aanpakkers direct paraat. Phocomex is een oude bekende, die Van Heck al bij eerdere calamiteiten inschakelde. Net als na de zware overstromingen bij Nîmes (eind 2003) wordt de boel intern in no time gemobiliseerd voor vertrek. Materieel wordt uitgezocht en er worden globale berekeningen gemaakt van de pompcapaciteit, die vereist is voor deze specifieke situatie.

Het is 29 december als de mannen van Van Heck stand-by staan, klaar voor de klus. Maar ze moeten wachten. Electrité de France (EDF) zorgt zelf voor kort oponthoud door de mobilisatie uit te stellen tot ná de kostbare feestdagen. Het geduld van de Hollanders wordt op de proef gesteld. Wel vindt alvast veelvuldig telefoonverkeer plaats met Frankrijk, over de benodigde leidingsstukken en bochten. De vrachtwagens worden geboekt en de monteurs zijn opgetrommeld.

‘Flexibel reageren in zo’n situatie’

Pas na de jaarwisseling, op 2 januari, klinkt het sein ‘go’ en rollen summiere situatieschetsen vanuit het zuiden van de fax. Plannen worden herzien, berekeningen aangepast. ‘In zo’n situatie moet je wel flexibel kunnen reageren’, weet Jeroen van Heck. Hij vertrekt die dag samen met twee monteurs naar de kerncentrale, de eerste tot de nok volgeladen trucks achterna. Van een leien dakje gaat het allemaal niet: logge procedures zorgen voor veel vertraging bij het verkrijgen van de toegangspassen. Ondanks enorme wachttijden, de komst van kranen met te weinig tonnage, generatoren die te laat arriveren en pijpsteunen die ter plekke moeten worden aangepast, laat Van Heck zich niet uit het veld slaan. De uitloop in het koelwaterreservoir wordt verlegd naar een minder riskante locatie. In totaal 18 trucks van diverse Friese transporteurs voeren het vereiste materieel aan.

‘Industrie moet alert blijven’

Jeroen van Heck zegt beslist: Dit soort problemen komen we vaker tegen, er wordt soms te weinig prioriteit gegeven aan een goede of goed functionerende waterhuishouding. Na een aantal jaren zonder problemen wil men wel eens vergeten dat je met “moeder natuur” te maken hebt. Onvoorspelbaar dus en  daarom is het belangrijk om alert te blijven. Niet pas ingrijpen als het al te laat is, maar laat ook tussentijds controles uitvoeren of ons een calamiteitenplan maken. Zo kun je forse financiële schade voorkomen en risico’s voor je afnemers verkleinen.’

terug naar het projectoverzicht