Tijdens tunnelbouw Delft blijft grachtwater op peil

DELFT – Ingewikkelde vragen van Hoogheemraadschap van Delfland op het vlak van watermanagement stimuleren de mensen van Van Heck om met slimme oplossingen voor de dag te komen. Voor de aanleg van een spoortunnel in het miljoenenproject Crommelijn, moest een deel van de watersingel door Delft worden afgedamd. Het boezemkanaal speelt een kritische rol in de afwatering van de regio, dus moet het waterpeil onder controle blijven.

Van Heck kwam met de beste oplossing door een bypass met één leiding van Ø1000 mm – in plaats van twee leidingen – en stille, elektrisch aangedreven, krachtige VP800 pompen voor te stellen over een lengte van 170 meter. Door aan beide kanten pompen en afsluiters aan te brengen kan de pomprichting van het water automatisch worden aangepast. Het Hoogheemraadschap bleek gecharmeerd van het innovatieve plan, waarbij de bediening ook nog eens volledig geautomatiseerd verloopt. Een computer leest het niveau van het water uit, zodat de pompen aanslaan bij een niveauverschil van 3 centimeter.

Op afstand bedienbaar

De verversing van het grachtwater, eens in de zoveel tijd en alleen overdag, verloopt eveneens gecontroleerd. Het volledig geautomatiseerde bedienings- en controleprogramma is door medewerkers van Van Heck zelf ontwikkeld. De zogenaamde frequentieomvormers (FO’s) zijn gebouwd in een geluidsgedempte container en voorzien van geavanceerde regel- en besturingssystemen. Storingen en alarmeringen worden via sms en een internetverbinding doorgegeven, zodat in geval van een noodsituatie een adequate actie volgt. De toepassingsmogelijkheden van de FO’s zijn legio, zeker nu de behoefte bij waterschappen groeit om vanuit huis of kantoor het materieel te kunnen bedienen.

terug naar het projectoverzicht