De vele voordelen van hevelsystemen

AARLE-RIXTEL – In de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel worden de hevels van Van Heck ingezet zodat het waterschap de rioolleidingen kan laten renoveren. Hevels zijn bij uitstek geschikt voor dit werk, omdat voor het juist functioneren van een hevel een hoogteverschil nodig is.

Continu werkproces

De hevelsystemen van Van Heck worden breed toegepast en hebben bij bepaalde projecten een aantal voordelen boven een regulier pompsysteem. Een hevel-systeem bestaat uit minder bewegende delen, en geeft dus nog minder storing dan een pompsysteem. In het riool in Aarle-Rixtel bijvoorbeeld hoeft de vacuümpomp alleen maar aan te slaan als er zich gas verzamelt in de leiding. Zo verbruikt de hevel veel minder energie dan een gewone pomp, vooral bij projecten waarbij lang en continu gedraaid moet worden. Bovendien zijn hevels bijna geluidloos en daarom bij uitstek geschikt in bevolkte gebieden. Het systeem bestaat uit drie vacuüm pompen. Normaal gesproken draait hier maar één van. Als de derde pomp aanslaat, geeft die een gsm-alarm af. Deze driedubbele veiligheid garandeert een continu werkproces. Jeroen van Heck denkt te weten waarom hevels nog niet zo veel worden ingezet als normale pompen. ‘De mogelijkheid komt niet snel bij mensen op. Bijna overal is wel een hoogteverschil te creëren, dus je kunt een hevel veel vaker gebruiken dan je in eerste instantie zou denken.’

Ook voor de hevelsystemen levert Van Heck vanzelfsprekend maatwerk, in overleg met de klant. Vanwege het lage energieverbruik en de geluidsarme werking is een hevel een uitstekende groene oplossing. ‘Als een project met hevels kan, waarom zou je dan dieselpompen inzetten?’ vraagt Jeroen van Heck zich af. ‘De hogere aanlegkosten heb je zo terugverdiend.’

terug naar het projectoverzicht