Negen pompsets in acht uur tijd ter plekke

Vlak onder Hamburg in de deelstaat Niedersachsen ligt het stadje Dannenberg. Aan het einde van de zomer in 2002 dreigt het water van de rivier de Jeetzel buiten haar oevers te treden en de stad volledig onder water te zetten. Van Heck krijgt de opdracht te proberen te voorkomen dat een ramp gebeurt en binnen acht uur zijn tien vrachtwagens met pompinstallaties ter plekke.

De toestand van de dijken was kritiek. “De dijken bestonden uit zand en grasmatten, als het water door de doordrenkte dijken heen zou breken, zou er geen houden meer aan zijn en zou Dannenberg reddeloos verloren zijn,” zegt Jeroen van Heck terugblikkend. Het is de eerste keer dat de pompinstallaties van Van Heck preventief zouden worden ingezet: normaal gesproken worden ondergelopen gebieden leeggepompt, in Dannenberg probeerden ze juist te voorkomen dat dit zou gebeuren.

Crisisteam

Samen met het crisisteam ter plekke inventariseerde destijds de vooruitgereisde Jeroen van Heck wat er nodig was en wat er moest gebeuren. Per fax bracht hij zijn mensen in Noordwolde op de hoogte en binnen acht uur stonden tien vrachtwagen met pompinstallaties aan de poorten van Dannenberg. Kennelijk waren de Duitsers overdonderd door deze snelheid en voortvarendheid, want de damwand die nodig was om het water van de Jeetzel te keren, was nog lang niet gereed. Het team van monteurs van Van Heck kon niets anders doen dan de noodzakelijke voorbereidingen treffen.Toen de damwand om 04.00 uur ’s nachts eindelijk gereed was, werden de eerste pompen geïnstalleerd en deze begonnen amper drie uur later te draaien. Uiteindelijk werden er negen pompsets geïnstalleerd die gezamenlijk maar liefst 11.000 liter water per seconde (!) over de damwand spuwden. Het water aan de Dannenberger kant begon al vrij snel daarna gestaag te zakken en de bevolking haalde opgelucht adem. Dannenberg zou het droog houden…

Ook hier kreeg Van Heck weer een ‘uitstekende pers’, maar de mooiste woorden werden opgeschreven door de burgemeester van Dannenberg in een persoonlijke, emotionele dankbrief aan Van Heck.

terug naar het projectoverzicht