Van Heck teamspeler in boorproef Ketelmeer

Van Heck BV heeft zich bewezen als belangrijke teamspeler in het proefproject van Cubic Square, dat een innovatieve boortechniek ontwikkelde. Inmiddels zijn de eerste, door het ministerie van EZ gesubsidieerde tests succesvol uitgevoerd in het Ketelmeer, waar Cubic Square samenwerkte met RWS en partners Van Oord en Ballast Nedam. Van Heck zorgde er ter plaatse voor dat er goed getest kon worden.

Jeroen van Heck spreekt van een ‘interessant project’ om aan deel te nemen. Vanwege de complexe toepassingstechniek, maar zeker ook vanwege de logistiek en werkomstandigheden. ‘Een moeilijke locatie om je materieel te plaatsen. Weinig werkruimte’. Hij doelt op de beschikbare ruimte op het ponton van 11 bij 17,5 meter. Daarop staan zes pompen als zeecontainers zo groot (2x 400 m³ per uur bij 18 bar, 2x 600 m³ per uur bij 10 bar), een fors aggregaat plus de nodige technici. Van Heck lacht: ‘Een kwestie van creatief neerzetten…’ Alles vooraf afgecheckt, de voorbereiding duurde lang. ‘Eerst is alles exact uitgetekend en becijferd. Het schakelen van pijpen en lijnen. Dat is nog een heel gepuzzel.’ Het pompen vormt een essentieel onderdeel van de nieuwe slimme boortechniek, waarbij schaars industriezand uit diepere lagen wordt gewonnen zonder overtollig slib af te voeren. Met de proef heeft Cubic Square aangetoond dat een onderwaterbodem zonder milieuproblemen verlaagd kan worden door te onderzuigen. Oftewel: subsurface dredging. In plaats van kostbaar uitbaggeren experimenteert men met de multilans, waarmee water in de bodem wordt gepompt. Bepalend voor het slagen van dit soort tests is de waterstraalaandrijving van het op te voeren mengsel en volledige beheersing van waterdruk in de te maken holte. Voor die technieken is véél kennis achter en capaciteit van de pomp nodig. Reden dat Van Heck al snel voor de klus in beeld kwam. Met recht een eervolle missie. ‘We zijn gevraagd omdat ze pompen nodig hebben die altijd én bij de juiste druk werken.’ Dat klinkt simpel, maar Jeroen van Heck heeft lang en vaak met partijen om tafel gezeten, voordat ook maar één pomp op z’n plek stond. ‘We hebben van begin af aan meegedacht en waren betrokken bij het hele proces.’

Boormethode

De boormethode wordt binnenkort ook ingezet bij het onderhoud van uiterwaarden. Door alleen zand te winnen, blijft de voor agrariërs vruchtbare grond behouden. Bovendien wordt het landschap niet aangetast. ‘Een mooie oplossing voor alle partijen’, denkt Jeroen van Heck. Hij hoopt en verwacht dat ze als projectpartners de komende jaren nog vaker samenwerken. ‘Wij scheppen de randvoorwaarden; door te zorgen voor goed materieel en juiste waterdruk, kunnen zij goed werken.’

terug naar het projectoverzicht